Flokken vår

Kita, Cilla, Enzo og Aris.
Enzo, Cilla og Kita.
Cilla, Kita og Enzo.
Kita, Enzo og Cilla.
Kita, Cilla, Aris og Enzo.
Enzo og Cilla.
Enzo, Cilla, Kita og Aris.
Kita, Pia og Aris.